ชื่อพันโท ฤกษ์เลิศ อติแพทย์
รพ. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
ตำแหน่ง หน.ศูนย์คอมพ์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
โรงพยาบาลของรัฐบาล จ.อุดรธานี
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ Can't comment anymore
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เยี่ยม คงไม่มีใครทำได้ดีกว่านี้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ขึ้นอยู่กับการกลับไปทบทวนและปฏิบัติแต่ได้อะไรมากจริงๆ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ใช้ webboard ดีแล้วครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมาก ต้องพักใก้ลๆ