ชื่อคุณประสาน มฤคพิทักษ์
บ.ไทยตงนิตติ้ง จก.
ตำแหน่ง Network System
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
Garment
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรอบรู้ดีมาก และมีเทคนิคเยอะดีเกี่ยวกับ Linux
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี และมีความสนใจและเอาใจใส่กับบุคคลที่ตามไม่ทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจจะยัง เพราะเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกของทุกคนที่ยังไม่มีพื้น ฃ่วงแรก
อาจจะยังไม่สามารถหาได้แต่ถ้าได้จับและใช้งานบ่อยๆ ถึงจะสามารถทำได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมากเลย
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ รถเมล์หลายสายวิ่งผ่านเยอะ