ชื่อคุณสมชาย เกิดแก้ว
บ. พานาโซนิค ซิว-เซลส์ (ประเทศไทย) จก.
ตำแหน่ง Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1.ประเภทของธุรกิจ
จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ทั้ง software, Hardware, Network
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีทีเดียว แต่บางครั้งเร็วไปหน่อย อาจเพราะเนื้อหามากก็เป็นไปได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้นะครับ แต่ต้องใช้เวลาทบทวนมากหน่อย เพราะเริ่มต้นจาก 0 โดยเฉพาะ Unix Command
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียนดีมากเลยครับ แต่หลังจากจบแล้ว อาจจะต้องขอคำปรึกษาอีกนะครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกสบายดี