ชื่อ คุณวสุ เอื้อวิไลเลิศ
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ดีครับ รวมถึงประสบการณ์หลายอย่างของ อ. แล้ว ทำให้ดูแน่น ความรู้มากขึ้นไปอีก
  2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ตั้งใจสอนดีครับ มีความเอาใจใส่แก่ทุกคน และเป็นกันเองมาก ทำให้ดูไม่น่าเบื่อ
ไม่ง่วง เรียนสนุกครับ ทำให้หลงใหลใน Linux เลยทีเดียว
  3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ระดับหนึ่ง เพราะตนเองยังขาดประสบการณ์อีกมาก
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจไม่ดีพอ และคงต้องเรียบเรียงความรู้ใหม่ และหาความรู้ใหม่ๆ
อยู่เสมอครับ
  4. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร   เพราะเหตุใด
ในขณะเรียน อ. ให้การสนับสนุนดีทุกเรื่องครับ แม้ในขณะหลังเลิกเรียนแล้ว และคาดว่าหลังจาก
จบหลักสูตร จะได้รับการสนับสนุนครับ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกมั้ย ก็ โอ เค ครับ แค่ 2 ต่อ 2-3 hr