ชื่อ คุณจำเนียร อ่อนทอง
Siam Telecom Access Co.,Ltd.
( InfoNet Thailand )
ตำแหน่ง Network Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อสาร โทรคมนาคม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ตอนแรกนึกว่าห้องหนึ่งคงจะมีหลายคน แต่พอมาเรียนมี 10 คน ซึ่ง อ. สามารถดูแลได้ทั่วถึง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะหลายอย่างที่ อ. สอนสามารถนำไปใช้งานได้ทันที แต่ตอนนี้ยังสับสน
เพราะมีเนื้อหามากเหลือเกิน ถ้าไปทบทวนแล้วใช้บ่อยๆ คงจะชำนาญกว่านี้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การแก้ปัญหาในตอนเรียน อ. ก็สามาถแก้ไขปัญหา ได้ตามที่ลูกศิษย์อยากทราบ
ส่วนหลังจากจบหลักสูตร ก็ยังมี webboard ช่วยแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่ได้ใช้
เพราะยังไม่ได้ทดลองใช้ Linux เลยยังไม่เจอปัญหา
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกด แต่รถติดไปหน่อย ช่วง ก.ม. รามอินทรา ถ้าเปิดเทอมคงติดกว่านี้