ชื่อ คุณสุทธิศักดิ์ น้ำทิพย์
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ตำแหน่ง อาจารย์สอน ระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
วิทยาลัย ของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้และประสบการณ์ของอ. ดีมาก ขอให้อ. เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ต่อไป เพื่อประโยชน์ต่อรุ่นถัดไปครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขนาดของห้องเหมาะสมกับผู้เรียน บรรยากาศเป็นกันเอง
สามารถรับรู้เนื้อหาได้อย่างชัดเจน สื่อการสอนก็ทันสมัยชัดเจน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
โดยส่วนตัวมี 2 วัตถุประสงค์ คือ
1. ใช้ภายในสำนักงาน สามารถประยุกต์ใช้งานได้ดี เต็มที่เพราะเป็นการทำงานบนพื้นฐานของ Linux
2. ใช้สำหรับทำวิจัย ป.โท สามารถนำฐานความรู้ทั้งหมดไปประยุกต์เป็นเพียงแค่แนวคิดใหม่ ส่วนวิธีการต้องศึกษาอีกมากครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อ. และเพื่อนๆ ร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี ขณะเรียน ส่วนภายหล้งหลักสูตร บอกอะไรตอนนี้ไม่ได้
แต่ดีมากครับ ที่มี webboard สำหรับสมาชิกจะได้ปรึกษาได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก เพราะสถานที่หาง่ายอยู่นอกใจกลางกรุงเทพ