ชื่อ คุณนฤทธ์ กลิ่นจันทร์
บ. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จก.
ตำแหน่ง Data Center
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงงานพิมพ์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ ช่วยให้เข้าใจได้เร็วและตรงจุด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง และเข้าใจง่าย เพื่อนๆ ที่อบรมด้วยก็ดี
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเข้าใจมากกว่าตอนที่ยังไม่เข้าอบรม และได้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนการ config
และการทำงานของระบบดียิ่งขึ้น
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ระหว่างการเรียนดีมาก หลังจากจบหลักสูตรจะเข้าไปใน web ครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
คิดว่าไกลไปหน่อยแต่ก็มาได้