ชื่อ คุณเอกราช รอดจากทุกข์
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
ตำแหน่ง IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
โรงพยาบาล
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผมคิดว่าท่าน อ. มีความรู้เต็มเปี่ยมครับ เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นพอได้สอบถาม
ท่านจะหาคำตอบมาได้อย่างมีเหตุผล พร้อมที่มาอย่างแจ่มแจ้งครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ ห้องน้ำก็ดี ห้องพักผ่อนดีมาก ขนมอร่อยมาก
แต่น่าจะมีอาหารกลางวันให้เลือกอีกก็น่าจะดีครับ แต่ที่ทานอยู่ก็ดีแล้วละครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอนครับ แต่ต้องกลับไปทบทวน และเริ่มใช้งานอย่างจริงจัง ถึงจะเห็นผลครับ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในขณะเรียนจะได้รับคำตอบอย่างมีเหตุผล และรู้ถึงที่มาของคำตอบเป็นอย่างดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เรื่องของรถประจำทางไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ไกลผมหน่อยเท่านั้นเองครับ
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอบคุณครับ คุ้มค่าเกินราคาจริงๆ ครับ