ชื่อคุณศยามล สิทธิพรหม
Solarlens Co.,Ltd.
ตำแหน่ง Assistant IT Manager
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1.ประเภทของธุรกิจ
ผลิตเลนส์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มีการเตรียมการสอนดี เอาใจใส่ น.ร.ดี สนใจตอบคำถามดีมากค่ะ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดี เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ น.ร.
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่แน่ใจ ยังไม่เคยใช้ Linux มาก่อนในระบบงาน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ค่อนข้างดี เพราะมี Website ที่สามารถติดต่อกับ อ. ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถไม่ค่อยติด มีรถตู้ รถเมล์ผ่านหลายสาย