ชื่อ คุณธานินทร์ ยุทดร
บ.นิสสันดีเซล (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Programmer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
จำหน่ายรถบรรทุก ยี่ห้อ UD, Nissan Diesel
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดี และมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี จำข้อมูลได้แม่นยำ มีเทคนิคอื่นๆ สอนเพิ่มเติมเสมอ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเองมาก ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง ไม่รีบเร่งจนเกินไป สำหรับผู้ที่ยังตามไม่ทัน
อ.ก็จะคอยช่วยแนะนำ เสมอ ๆ จนตามทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำความรู้ที่ได้ปฏิบัติงานที่บริษัทได้ อาจจะไม่ครบ 100% เพราะบางอย่างไม่ได้ใช้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้ดีมาก ค่อยเป็นค่อยไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกมาก สถานที่หาง่าย