ชื่อ คุณพนม บุญคุ้มครอง
บ.พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ MIS Supervisor
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
Import
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์มาก ตอบได้ทุกปัญหา แก้ไขปัญหาจนเข้าใจทุก Process แบบไม่ติด Firewall   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.ให้ความสนใจทุกรายละเอียด และทุกปัญหาของผู้เข้าอบรม ทำให้ได้รับความรู้
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้อย่างน้อย 50% ต้องทดลองปฏิบัติไปเรื่อยๆ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหาในช่วงระหว่างเรียนหรือขณะเรียน อ.ทำได้ดีมาก หลังจากจบต้องติดตามจากนี้ครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บังเอิญบ้านผมอยู่ใก้ลสถาบัน