ชื่อ คุณเกษม พฤธิประเสริฐ
หอการค้าไทย
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT/Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้ของอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดีมาก จะเห็นได้ว่าอาจารย์จะไม่ให้นักเรียนทำตามหนังสือ
เพียงอย่างเดียว แต่อาจารย์จะเขียนให้ดูก่อนแล้วฟังอาจารย์อธิบายซึ่งดีมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ส่วนมากอาจารย์จะดูแลเอาใจใส่ดี ( ส่วนหน้า ) แต่ส่วนหลังก็เอาใจใส่แต่อาจไม่ถึงดีเท่ากับ ( ส่วนหน้า )
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนครีบ เพราะมันจะเป็นต้องนำไปปฏิบัติ ( ไม่งั้นเขาคงไม่ส่งผมมา ) แต่ถ้าถามว่า
จบหลักสูตรแล้วพอกลับไปทำมันก็ต้องย่อมติดปัญหาบ้าง นั้นคงต้องพึ่งอาจารย์ทางเว็ปบอร์ด
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ภายหลังไม่รู้ครับ คงต้องรอดูแต่ในเวลาเรียนถือว่าดีมาก เพราะใน Class ผมเรียนไม่ค่อยมีปัญหา
( อาจจะเก่งหมดทุกคน ) ครับผม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อันนี้สำคัญ เพราะว่าบ้านผมไกล ( กว่าคนอื่น ) แต่ที่ตั้งของที่อบรมดีมากเดินทางได้หลายทาง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ภาพรวมถือว่าดีครับ