ชื่อ คุณประชาคม ทาโบราณ
บ.กนกสิน เอกซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จก.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีเยี่ยมครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก บรรยากาศเป็นกันเอง สามารถสอบถามปัญหาในหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน แต่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมอีกกับสภาพแวดล้อมจริงครับ
  5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิดนึงครับ แต่ก็สะดวก บรรยากาศ สถานที่อบรมดีมาก   6. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารกลางวัน และ Break ดีมากครับ