ชื่อ คุณยอดเพชร บุบผา
มหาลัยราชภัฎเทพสตรี
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ สามารถให้ความเข้าใจในรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้ง ตอบคำถามพร้อมกับให้รายละเอียด
ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องพร้อมให้แนวคิดดีอีกด้วย ออกจากกะลาซะที
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็น Class เล็กๆ กำลังดี อ. ดูแลได้ทั่วถึง หมดห่วงเรื่องที่จะเรียนไม่ทัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำไปใช้งานจริง สำหรับผู้ที่ต้องดูแลระบบ
จัดการกับทรัพยากรขององค์กร
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ในห้องเรียน อ. จะตอบคำถามให้ละเอียดมาก จินตนาการได้เลย จบแล้วก็คงเหมือนกันแหละครับ
webboard ทำให้มีปัญหาแล้วคงจะมาสอบถาม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เห็นเพื่อนร่วมห้องบอกว่าสะดวกดีนะ ส่วนผมขึ้นรถ 6.00 น. ( จากลพบุรี )
ถึงปากซอย 8.05 มีเวลากินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยอีกเยอะเห่อ