ชื่อ คุณกฤษดา หินเธาว์
บริษัท ไอ ที.คอมซายน์ จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Technical Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เจ๋ง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุก เข้าใจสภาพพื้นฐานของผู้เข้าอบรม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
แน่นอน ได้จริงๆ แน่ เพราะทำงานด้านนี้โดยตรง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ขณะเรียนให้การดูแลดี แต่หลังจากจบหลักสูตรยังไม่รู้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK มีจุดสังเกตุง่ายเห็นชัด