ชื่อ คุณสกล หรรษอุดม
บริษัท เอไอที คอมมาร์ท จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ทั้งเนื้อหาและรายละเอียดปลีกย่อย ทำให้รู้ที่มาและคำศัพท์ ความหมาย
พร้อมตัวอย่างประกอบการอบรม
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก เป็นกันเอง และได้รับคำตอบทุกเรื่องที่สงสัย ไม่เครียด แต่บางครั้งผมก็ตามไม่ทัน
ต้องเบรคและขอใหม่
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ผมคงต้องไปทบทวน
และหัดฝึกการใช้งานให้คล่องและกระจ่างขึ้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร วันนี้แหละอยากได้มั๊กมาก อาจารย์ช่วยแก้ไขปัญหาพร้อมชี้แจงสาเหตุของปัญหา
ทำให้รู้ว่าต้องแก้อย่างไร และปัญหามาจากอะไร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก สบาย หาไม่ยาก ( สำหรับคนต่างจังหวัด )