ชื่อ คุณอำนาจ อุปราช
บริษัท พัทยาฟู้ดส์ อินดัสตรี จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Support
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
อาหารบรรจุ กระป๋อง
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ในส่วนรวม สอนเป็นกันเอง   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี เป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ดีทีเดียว ได้เข้าใจมากขึ้น   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ขณะเรียนก็ได้คำตอบ การแก้ไขปัญหาได้ดี พอสมควร คงต้องดูกันต่อไปครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มาสะดวกจากที่พักไม่นานเท่าไหร่