ชื่อ คุณอนันตชัย เกตุแก้ว
บริษัท สมุยฟู้ดส์ จำกัด จ. สุราษฎร์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ ระบบคอมพิวเตอร์
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
แปรรูปอาหารทะเล (กระป๋อง) ส่งออก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
คิดว่าอ.มีความรู้และประสบการณ์ ทางด้าน Linux มากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีครับ เอาใจใส่ และรอให้ไปพร้อมๆ กัน แต่แอร์หนาวมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ ในการทำงานได้ส่วนหนึ่ง เพราะว่าที่มาเรียนเป็นเพราะ
ปรับความรู้และมาเรียนเพื่อเอาพื้นฐาน Linux ครับ ( แต่ ซักพักศึกษาเพิ่มเติมน่าจะดีขึ้นครับ )
เพราะว่า Linux ที่ทำงานรู้สึกจะลึกกว่านี้อีกครับ แต่ว่าผมได้ความรู้เยอะครับ )
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การช่วยแก้ไขปัญหาในการเรียนดีมากครับ รอและศึกษาไปพร้อมๆ กัน ใตรสงสัยก็จะตอบ
ปัญหาทันที
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากครับ ผมมาไกล จากทางใต้ ( สุราษฏร์ )