ชื่อ คุณรัชชา ชัยโตษะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ พนักงานระบบงานคอม ระดับ 5
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยราชการ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ผู้สอนมีความรู้ดีมาก และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดี เข้าใจง่าย ไม่น่าาเบื่อ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีไม่น่าเบื่อ มีการโต้ตอบกับผู้เรียนได้ดี และมีแบบฝึกหัดให้ทำ ทำให้ได้ลองของจริง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ในหน่วยงานได้ แต่อาจจะเกิดปัญหาบ้าง จากยังไม่มีประสบการณ์
ถ้าเจอปัญหานอกเหนือจากบทเรียน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถให้ความช่วยเหลือในระหว่างเรียนได้ดี แต่มีบ้างที่เร็วไป เพราะเวลาน้อย
ถ้าให้ อ. ทำให้ทุกคนคงจะไม่ทัน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล แต่ถ้าขับรถมาเองก็ไม่ยาก และรถไม่ติด (มาทางเกษตรตัดใหม่)