ชื่อ คุณธีรศักดิ์ มณีเนียม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Programmer
บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
ยานยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากเลยครับ ถามอะไรตอบได้หมด แต่ถ้าช่วยเพิ่ม Case Study ต่างๆ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ แต่คงต้องไปมั่วๆ ปรับใช้อีกทีนึง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร OK แล้วครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
นานครับ ลักษณะแผนที่ ที่ให้มา OK เลยครับ แต่บ้านผมไกลเองแหละ