ชื่อ คุณณัฐพงศ์ ไชยคีรี
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Support
บริษัท บี-ควิก จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ศูนย์บริการซ่อมรถยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สามารถให้คำปรึกษาและแนะนำสิ่งที่เราถามได้ดี ซึ่งบางสิ่งบางอย่างอยู่นอกเนื้อหา
ก็สามารถแนะนำและตอบปัญหาในสิ่งที่เราไม่เข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ทำให้การเรียนไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะนำไปปฏิบัติได้ เพราะต้องนำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของ E-Mail และการ Backup   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คิดน่าจะได้รับคำตอบในทุกปัญหาที่เรายังไม่รู้ และไม่เข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางก็ไม่ลำบาก เพราะมีรถผ่านหลายสาย