ชื่อ คุณนวรัตน์ แสงนาค
Scaneast Co.,Ltd.
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Software Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ขายเหล็ก
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.ถ่ายทอดได้ดี ไม่มีนักเรียนที่ตามไม่ทัน แต่เนื้อหาเยอะมาก น่าจะเพิ่มวันอีก 1-2 วัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลเอาใจใส่ดี ไม่มีพูดจากกดดันนักเรียน พยายามสร้างความรู้สึกที่ดี
ให้กับลีนุกซ์ว่าไม่อยากอย่างที่คิด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ ส่วนหนึ่งเพราะศึกษามาก่อนบ้างแล้ว แต่ยังมีความรู้ทางลีนุกซ์แบบไม่เป็นระเบียบ ระบบ
การได้มาเรียนเป็นการปูพื้นฐานและจัดระเบียบลำดับความรู้ให้กระจ่างยิ่งขึ้น จึงมั่นใจว่า
สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หวังว่าจะได้รับการให้คำปรึกษา และวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดีเนื่องจากวิสัยทัศน์ของผู้สอน
ทำให้มั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลือที่ดี
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากรู้จักระแวกนี้เป็นอย่างดี ( ใก้ลบ้าน ) แต่ป้ายของสถาบันเล็กไปหน่อย