ชื่อ คุณสุทัศนา วราสิทธิ์
บริษัท ไทยนิปปอนเซอิกิ จำกัด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT Staff
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ยานยนต์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เยอะพอสมควร เพราะเวลาถามอะไรก็สามารถตอบได้
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจเป็นเพราะอยู่ด้วยกันมาหลายวัน จึงสนิทกัน
และอาจารย์ก็ ดูแลเอาใจใส่ดี เดินดูทั่วถึง ทุกเครื่องไม่ได้สนใจเฉพาะเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจจะไม่ถึงกับสมบูรณ์ แต่คงนำไปต่อยอด อ่านต่อ ศึกษาต่อได้ง่ายกว่าการที่ยังไม่รู้อะไรเลย
เพราะที่เรียนยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดมาก เพราะเรียนหลายเรื่อง แต่ก็รู้ละเอียดคร่าวๆ
พอเป็นไกด์ได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คิดว่าคงจะดีเพราะมีการใช้ Webboard ในการสื่อสารกันระหว่างอาจารย์กับนักเรียน
หรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียน
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากค่ะ เพราะบ้านอยู่ใก้ล