ชื่อ คุณ นราพจน์ สมสกุล

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ไม่กล้าวิจารณ์ครับ เพราะผมวัดความรู้ใครไม่เป็น รู้ว่าสงสัยอะไรก็ถามแล้วได้คำตอบครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากๆ ครับ เป็นกันเองอย่างมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ ถ้าพยายามต่อเนื่อง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
อันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะตอบได้ครับ เพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สำหรับผมก็ถือว่าลำบากพอสมควร แต่ก็คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ