ชื่อ คุณ ทัศมะ วิระยะกิจนทีกุล

ตำแหน่ง Admin, ดูแลระบบ
บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Firewall Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรม
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์เป็นคนมีความรู้แน่นมาก อธิบายการใช้งานรวมถึงที่มาที่ไปละเอียดมาก
เข้าใจง่ายและดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีตัวอย่างให้เห็นชัดเจน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดีมาก การดูแลเอาใจใส่ดีมาก และสนใจนักศึกษาดีมาก
ตอบคำถามที่นักศึกษาถาม ทุ่มเทครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้งานได้จริง และต่อไปศึกษาเพิ่มเติมเองบ้าง
เพราะที่เรียนเหมือนเป็น Guide ให้ไปศึกษาต่อ
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
การให้การสนับสนุนดีมาก ดูทุกเครื่องสนใจนักศึกษาดีครับ
ตอบคำถามทุกคำถาม
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมากครับ เนื่องจากใกล้มาก
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การอบรมรู้สึกว่าหลักสูตรเยอะแน่น ทำให้การเรียนอาจจะเข้าใจดี
แต่พอกลับไปอาจต้องไปดูอีกรอบเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติม