ชื่อ คุณธีรพล แก้วมรกต

ตำแหน่ง Programmer/Support
บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจำหน่ายมอเตอร์ขนาดเล็ก, ปั้มจ่ายของเหลว และอุปกรร์สั่นสะเทือน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี สามารถตอบปัญหาได้หมดเป็นส่วนใหญ่ รู้สึกพอใจและมั่นใจกับความรู้ผู้สอน
มีทักษะการสอนที่ดีทำให้เข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การเรียนเป็นกันเอง สามารถถามได้ตลอด และอ. มีความพยายามที่จะตอบปัญหานั้นๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะกลับไปทำได้ แต่คงต้องไปฝึกฝนเพิ่มทักษะ
เพราะเนื้อหาเยอะมาก ต้องค่อยๆ กลับไปทบทวนทีละเรื่อง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ขณะเรียน อ.ให้การช่วยเหลือและตอบปัญหาได้ดี และภายหลังจากจบ
ยังไม่ทราบ แต่จากการสังเกต อ. ก็พยายามตอบเว็บบอร์ดให้ทุกเช้า
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ผมว่าหัวข้อนี้ขึ้นอยู่กั่บตัวผู้เข้าอบรมเองว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้กับที่อบรม อย่างตัวผมเองนั้นอยู่ไกล
จากที่อบรม เพราะมาจากเชียงใหม่ แต่ผมมั่นใจว่าที่นี่น่าจะให้ความรู้ที่ถูกต้องได้ผมก็มา