ชื่อ คุณ พรเทพ ก้อนทอง

บริษัท ซันแอร์โรว์ ซิตี้ จำกัด
ตำหน่ง System Engineer
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตซิลิโคน
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ที่ดีมาก เวลามีคำถาม อ.จะช่วยตอบและอธิบายให้เข้าใจ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีมาก ทำให้ไม่รู้สึกเกร็ง ถึงแม้ว่าเราไม่เข้าใจ
ก็สามารถฟังแล้วทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ภาษาที่ใช้ฟังแล้วเข้าใจง่าย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่ต้องไปฝึกทบทวนก่อน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าดีครับ ดูจาก webboard ทิ้งคำถามแล้วมีผู้เข้ามาช่วยตอบแก้ไขปัญหา
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางง่าย สามารถมาได้หลายเส้นทาง สถานที่อบรมหาไม่ยาก
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-