ชื่อ คุณ ชาญณรงค์ หวังดีสกุลยิ่ง

มูลนิธิความหวังของชาวไทย
ตำหน่ง Programmer/Linux Admin
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall

  1. ประเภทธุรกิจ
มูลนิธิ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ ช่วยแนะนำในการแก้ไขปัญหาในการทำ Lab มีตัวอย่างประกอบ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกเป็นกันเอง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้เพราะมี server ที่ต้องดูแลหลายตัวและอยู่ไกล   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ เคยมาอบรมแล้ว เวลามีปัญหาก็ถามใน webboard
ก็ได้รับการตอบจนสามารถแก้ไขปัญหาได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
น่าจะมีอาหาร 3 มื้อครับ อาหารอร่อยครับ คอร์สต่อไปขอราคาพิเศษด้วยครับ