ชื่อ คุณ อนุวัตร์ สังขรัตน์

ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ตำหน่ง วิศวกรเครือข่าย
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall

  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ อ.มีประสบการณ์เยอะ มี Certification รับประกันอยู่แล้ว หายห่วง
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อบอุ่นดี ยิ่งมีการจัด meeting สร้าง community
ยิ่งอบอุ่น และน่าประทับใจมากครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนครับ เนื้อๆ เน้นๆ เลยครับ กลับไปก็จะไปเซ็ตอัพ Firewall ที่มหาวิทยาลัย   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีมากครับ อ.และทีมงานทุ่มเทมากครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
นั่ง Taxi มามันก็สะดวกครับ แต่ไกลมาก ค่า Taxi เลยแพง   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้บรรยากาศอบอุ่นอย่างนี้ตลอดไปครับ