ชื่อ คุณ อนุวัฒน์ ไตรสมบัติ

OCS Thailand Co.,Ltd.
ตำหน่ง Administrator
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall

  1. ประเภทธุรกิจ
Oversea Courier Service
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การดูแลดีครับ แต่คิดเรื่องเวลาน้อยไปหน่อย
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่คงจะต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมอีก ไม่รู้ว่าจะกลับไปทำมัน work
เหมือนตอนเรียนรึเปล่า
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ แต่กลับบ้านแล้วลองทดสอบแล้วไม่เหมือนกับตอนเรียนเลยต้องเข้า webboard
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อยครับ แต่เพื่อการศึกษาไม่มีปัญหา   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารอร่อยมากครับ