ชื่อ คุณนพพล สกลศุภรัตน์

อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมากครับ รับไม่หมด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สนุกครับ เป็นกันเองมากๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ครับ แต่คงต้องทบทวนและศึกษาเพิ่มบ้าง   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ได้ทุกปัญหา และหยุดรอเพื่อที่จะได้ทำไปพร้อมๆ กัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บ้านอยู่ไกล ลำบากนิดหน่อย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-