ชื่อ คุณชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ
สถาบันวิทยบริการ ม. จุฬา อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
มหาวิทยาลัยของรัฐ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีความรู้ดี สามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ ได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีครับ แต่แอร์เย็นไปหน่อย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะทำได้ ต้องลองดูก่อน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมาก อ.ช่วยเหลือดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ไกลเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากไปครับ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-