ชื่อ คุณวิเชียร จันทร์ศิริขจร

ตำแหน่ง IT Support
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ที่ดี สอนแล้วเข้าใจ แต่บางครั้งสอนเร็วไปหน่อย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดูแลผู้เรียนได้ครอบคลุม และแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียนได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติตามในเรื่องที่สามารถนำไปใช้กับหน่วยงานได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้เป็นอย่างดี แต่หลังจากจบหลักสูตรแล้วยังไม่ทราบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกมาก ใกล้บ้าน รถไม่ติด เดินเข้าซอยไม่ไกล   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้เปิดหลักสูตรที่สำคัญเช่น Network เป็นเสาร์-อาทิตย์เพราะต้องลางานมาเรียน
งานเยอะ และอยากให้ อ.เข้ามาตอบ webboard บ่อยๆ