ชื่อ คุณกุลวดี อิงคพันธ์พงศ์

ตำแหน่ง System Engineer
NTT Communication ( Thailand) Co,.Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
Information Technology / Internet
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ก็โอเคค่ะ ถามไรตอบได้คล้ายอับดุล (ล้อเล่นค่ะ :P)   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี มีการคอยบางคนที่ช้าบ้าง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้ดีขึ้น เพราะก่อนหน้าที่อ่านเอง ทำเองจะไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปจะทำไปแบบรู้ว่าทำได้
แต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไร เกิดปัญหาจะแก้ไม่ถูก แต่ตอนนี้คิดว่าดีขึ้นพอรู้ที่มาที่ไป
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ส่วนใหญ่เห็นว่าแก้ได้ดีค่ะ อาจเป็นเพราะว่ายังเจอแต่ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ
จากความผิดพลาดของการพิมพ์ แต่คิดว่าคงได้ใช้บริการเว็บบอร์ดแน่นอนค่ะ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โชคดีที่บริษัทมีรถรับ-ส่ง นับว่าการเดินทางโดยรวมไม่ลำบากนักค่ะ เพราะไม่ไกลทางด่วนเท่าไหร่   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอบคุณป้าต๋อยค่ะ อาหารอร่อยมาก อิ่มทุกมื้อ ทุกเบรกเรยค่ะ