ชื่อ คุณนิคม โชติชม

รับผิดชอบ IT
บริษัท โซเด นากาโน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิค   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มาก ทำให้สามารถเข้าใจขั้นตอนหบักสูตรที่ถูกต้องได้ง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี คนรอบข้างเป็นกันเอง ทำให้ไม่เกร็งในการเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะทำ SAMBA Server และ Web Mail
ทำให้เข้าใจหลักในการ setup
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ช่วยแนะนำการแก้ปัญหาให้เข้าใจ และปฏิบัติได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี แต่ไกลไปหน่อย แต่ถือว่าไม่ลำาบาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-