ชื่อ คุณธนิต รัชตะชาติ

ตำแหน่ง System Administrator
Precise International Corp
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
วิศวกรรมระบบ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากเลยครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ เพราะได้รับความรู้ที่เป็นพื้นฐานต่างๆ แล้วสามารถนำมาปรับใช้กับที่ทำงานได้ดีครับ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ดีครับ มี webboard ให้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล หาที่ติไม่ได้ แต่คุ้มที่จะมาเรียน   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-