ชื่อ คุณชิษณุพงษ์ ศรีวิโรจน์

ตำแหน่ง Information Analyst
EDS Electronic Data System (Thailand) Co,.Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี แต่ยังเน้นตามหนังสือ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี กับข้าวอร่อย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ แต่ต้องกลับไปพิสูจน์ก่อน   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ได้ลอง เลยยังไม่มีปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ถ้ามาจากบ้าน เรียกโคตรไกล ( บ้านอยู่แถวบางบัวทอง)   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
น่าจะมี case ต่างๆ หรือปัญหาที่เจอของแต่ละที่บอกกล่าวให้นอกเหนือจากหนังสือ