ชื่อ คุณสุวัฒน์ แซ่ลิ่ม

ตำแหน่ง System Engineer
บริษัท กนกสิน เอ๊กซ์ปอร์ต อิมปอร์ต จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
ซื้อ-ขาย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สอนเข้าใจดีครับ ดีมากด้วย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่ดี เป็นกันเอง แต่ก็ดุบางครั้งครับเนื่องจากภาพในสิ่งที่อาจารย์บอกไม่แล้ว ไม่ได้ฟัง :-)   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก็ต้องประยุกต์ครับ แต่อยากเข้าใจในเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ใน Linux มากครับ การตรวจสอบอุปกรณ์ครับ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ครับ แต่คาดว่าจะได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้วยดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ดีครับ แต่รถติด ก.ม.8   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-