ชื่อ คุณหนึ่งฤทัย ไทยปรีชา

ตำแหน่ง Mail System Administrator
บริษัท นันยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
การ์เม้นท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ถือว่ามีความรู้มาก สามารถถ่ายทอดได้ละเอียด แต่มีบางหัวข้อที่ อ. ข้ามไปบ้างเช่น
บางเครื่องติดปัญหาก็ข้ามไปก่อน แต่ก็ส่วนน้อย เข้าใจว่าเวลามีจำกัด
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ. ตรงต่อเวลาดีค่ะ แอร์เย็นมากไปหน่อย (แต่อาจจะดีสำหรับคนอื่น) เวลาสอนจะดูแล
ให้ไปพร้อมๆ กัน ( แต่เพื่อนก็มีน้ำใจนะค่ะ ช่วยเหลือเวลาติดขัดด้วย )
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ความตั้งใจในการมาเรียนคือ ต้องการพื้นฐานด้าน Linux Admin ค่ะ เพราะดูแลในส่วน
Mail Server คิดว่าได้ผลกับการมาเรียนที่นี่ค่ะ (กลับไปทบทวนอีกนิดหน่อย)
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คำถามนี้คาดว่า การช่วยเหลือหลังจากจบบท อ.จะตรวจสอบงานที่ได้ทำและช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา
เวลาติดขัด ดีค่ะ แต่ถ้าหลังจบหลักสูตรจริงๆ แล้ว ต้องดูต่อไปอีก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
บังเอิญว่าอยู่ไกลก็เลยลำบากนิดหน่อย (นครปฐม) รถเสียต้องนั่งแท็กซี่มา แต่มาไม่ยากค่ะ   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-