ชื่อ คุณจิรชัย ทองแพ

ตำแหน่ง Sale
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
- -   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
แน่นครับ ถามอะไรอ.ตอบได้หมด อ.คอยแนะนำทำให้เข้าใจในเรื่องที่เราสงสัย
อ.จะเป็นคน update เกี่ยวกับ Open Source มาเล่าสู่กันฟังครับ ทำให้ตาม Security และ Technology ทัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองครับ ใครมีปัญหาก็จะคอยแก้ปัญหาให้ บางทีสอนเร็วไปหน่อยครับ
ใครที่ไม่เคยใช้อาจจะตามไม่ทันและบางเครื่องอ. config ต่างๆ เขาก็จะเป็นขั้นตอนการทำงานดีครับ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้พื้นฐานมาเยอะเลย กับข้อข้องใจต่างๆ ทำให้มองภาพต่างๆ อย่างที่เขาพูดกันครับ
อ่านหนังสือเอง สู้กับมาเรียนเพียงไม่กี่วันไม่ได้เลย สามารถเอาความรู้ไปดูแลระบบ Web Host
ได้ และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ เบื้องต้น แต่ต้องฝึกอีกเยอะเหมือนกัน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่มีปัญหาครับ หากเกิดขึ้นแล้วหลังจบหลักสูตรคงต้องรบกวนอาจารย์แล้วครับ
แต่เบื้องต้นก็เข้าไปถามใน webboard ของอาจารย์ครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ เพราะไม่ไกลจากบ้านผมมาก มีรถผ่านหลายสาย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-