ชื่อ คุณ นันทวัฒน์ โคเมท

Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอดเยี่ยม สามารถอธิบายข้อข้องใจ + แก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี class เล็กดี ได้เทคนิคต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ( ชอบ )   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มั่นใจ 80% ว่าทำได้ แต่ไม่มีความชำนาญ แต่ course ค่อนข้างครอบคลุมในการปูพื้นฐานต่างๆ ดี   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่เคยเลยครับ เดี๋ยวจบแล้วต้องลอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
OK