ชื่อ คุณ รัตนชัย สมบัติศรีสมบุญ

Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
-
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์รู้จริง รู้ลึก และมีวิธีถ่ายทอดให้ผู้เรียนที่มีพื้นฐานต่างกันได้อย่างดี
หลักสูตรเตรียมเนื้อหามาดีมาก สงสัยอะไรอาจารย์ตอบได้หมด มีคุณสมบัติที่เป็นอาจารย์ที่ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองดี แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพของอาจารย์
คือไม่ข้ามเนื้อหา มีแต่เพิ่มให้ สอนไม่ทันก็ชดเชยเวลาตอนเย็นให้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
มาเรียนแล้วผมเข้าใจความสามารถ Linux ในด้านที่ไม่รู้มาก่อน
เรียนจบแล้วผมจะไปปรับปรุง Network ใน Office ของคนรู้จัก เชื่อว่าทำได้แน่นอน
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
เห็นอาจารย์เล่าให้ฟังในห้องบ่อยๆ ว่าลูกศิษย์ติดต่อกลับมาถามแล้ว
อาจารย์ก็ช่วยตอบให้ คิดว่าก็น่าจะดี อันนี้ยังไม่รู้ได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ผมเดินทางจาก ถ.ประชาชื่น 40 นาที สายเกษตร-นวมินทร์ รถไม่ติดเยี่ยมมาก พอใจมาก
ถ้ามีเงินอยากเรียนอีกเยอะๆ