ชื่อ คุณ มาลิกะ สุธรรมพิทักษ์

ตำแหน่ง Network Engineer
NTT Communication (Thailand) Co.,Ltd.
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์มาก นักเรียนถามอะไรอาจารย์ก็สามารถตอบได้
และอธิบายให้หลายรอบสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ไม่เคร่งเครียดมากเกินไป มีการทำ Lab หลาย Lab ทำให้ได้ฝึกฝนและได้เจอปัญหาต่างๆ
ซึ่งจารย์สามารถช่วยแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาได้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะในบริษัทที่ทำงานอยู่มี DNS, Mail Server และ ระบบ MRTG
ที่ต้องดูแล ความรู้ที่ได้เรียนจึงนำไปใช้งานได้จริง
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ใน webboard บางคำถามยังไม่มีผู้มาช่วยตอบ
ค่อนข้างได้รับความสะดวกมากพอสมควร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี เพราะบ้านอยู่แถวรามอินทรา ใช้เวลาเดินทาง 1/2 ชั่วโมง