ชื่อ คุณพรชัย ครองธรรมชาติ
ตำแหน่ง System Engineer & DBA
บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System


  1. ประเภทธุรกิจ
ไอที
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องลองไปประยุกต์ใช้ดูก่อน เพราะที่บริษัทเป็น Linux Enterprise RedHat4   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ก็เห็นมี webboard อยู่   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลมั่กๆ ครับ