ชื่อ คุณ คุณวุฒิ จิระสุข

ตำแหน่ง SE
EDS Electronic Data System (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
จำได้ดีมาก ไม่ต้องเปิด book เลย ทำให้นักเรียนมั่นใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เย็นสบาย แอร์เย็นฉ่ำ จนหนาว.... อิอิ ถ่ายทอดสนุกสนาน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ แต่ต้องฝึกเพิ่มเติมอีกเยอะ หรือไม่ก็มาเรียนเพิ่มเติมอีก   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่เคยร้องขอ เลยยังตอบไม่ถูก แต่คิดว่าน่าจะดี เพราะมี webboard สนับสนุน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี, ใกล้ร้านเบียร์ปากซอย