ชื่อ คุณ กฤษณะ แตงไทย

ตำแหน่ง MIS
Infonet Thailand
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ISP
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้กว้าง และนอกเหนือจากในวิชาที่สอนมากครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
Ok เป็นกันเองดีครับ/ขนมก็อร่อย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ครับ สำหรับผู้ที่จะนำไปใช้ประจำ   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
มีความมั่นใจ ในการทำงานร่วมกับระบบ Linux มากขึ้น จากจุดที่ไม่เคยได้รับ ข้อมูล
หรือมีความรู้จักที่น้อยเกินไป สามารถนำไปปรับและแก้ไขในองค์กรได้ดีสำหรับการใช้งานจริง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางจากที่พักก็ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ถือว่าไม่มีปัญหา สถานที่ตั้งก็ติดถนน