ชื่อ คุณ ประสาน เสมอบุตร

ตำแหน่ง System Support
NCC Management & Development Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มาก สามารถตอบคำถามได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี มีความเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป็นพื้นฐานสำหรับการต่อยอดเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ทราบ เพราะยังไม่ได้ใช้บริการ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ลำบากนิดหน่อย แต่ไม่เป็นปัญหา