ชื่อ คุณ วรวุฒิ เกตานนท์

ตำแหน่ง Engineer IT
บริษัท ยูนิโปรแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ

  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี ทัศนคติดที่กว้างไกลดี
เทคนิคในการพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาทำได้ดี
มีการค้นคว้าและตอบปัญหาผู้เรียนได้ชัดเจนดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ไม่รีบร้อนเกินไปเหมือนที่คิดไว้ ก่อนมาเรียนว่าจารย์ต้องสอนเร็วไม่รอเราแน่เลย
แอร์เย็นเกินไป หนาวจนมือแข็งพิมพ์ไม่ค่อยออก
การดูแลนักเรียนให้ความเป็นกันเองดี ทำให้กล้าถามมากขึ้น
อาหารอร่อยทุกๆ มื้อเลย น้ำหนักเพิ่มขึ้น 2 กิโลจากการมาเรียนที่ MyComputer
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
โดยตัวผมเองแล้ว ยังคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะผมเล่น windows
มาซะส่วนใหญ่ การที่ผมจะมาใช้งานในห้าของ command line นั้น ยังไม่ค่อยคุ้นเคย
แต่ว่าเรียนจบแล้วผมมองว่า Linux ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไป คงต้องใช้ระยะเวลา
ในการฝึกฝนอีกสักระยะหนึ่ง จากนั้นจึงค่อยมาสรุปว่าผมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
ยังไม่ได้สอบถามปัญหาเลย แต่เท่าที่ดูเกี่ยวกับ Trip ต่างๆ ใน web และการเสนอข้อคิดเห็นใน webboard ผมมองว่า MyComputer เป็นบ้านหรือครอบครัว Linux ที่น่าอยู่ด้วยนะ
เพราะว่าทุกคนเข้ามาให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะไม่น้อยเลยทีเดียว
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ ตอนเดินทางมา แต่ตอนกลับนี่สิรถติด แล้วก็เนื้อหาต่อเนื่องเลยเวลาอีกนิด ทำให้ถึงที่พักดึกแทบทุกสัปดาห์เลย แต่ไม่เป็นไร เพราะว่าลูกค้าได้กำไร
ยังไม่ได้สอบถามปัญหาเลย แต่เท่าที่ดูเกี่ยวกับ Trip ต่างๆ ใน web และการเสนอข้อคิดเห็นใน webboard ผมมองว่า MyComputer เป็นบ้านหรือครอบครัว Linux ที่น่าอยู่ด้วยนะ
เพราะว่าทุกคนเข้ามาให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะไม่น้อยเลยทีเดียว
  7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากขอทบทวนก่อนแล้วจะขอกลับมาทำข้อสอบอีกครับ