ชื่อ คุณวิโรฒ ตรีทศ

ตำแหน่ง Admin
P.P Mension
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ห้องพัก   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้มากครับ สามารถอธิบายและถ่ายทอดให้ผู้เรียนมองภาพโดยรวม
ของระบบและเข้าใจการทำงานเป็นขั้นตอนได้ แต่ค่อนข้างจะเร่งรัดกับนักเรียนครับ บางครั้งไม่ทัน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ปริมาณคนที่เรียนเหมาะสมดี ไม่แออัดเกินไป มีการสอดแทรกเทคนิคที่ทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น
( อาหารอร่อย อยู่อีกสักเดือนคงจะอ้วนขึ้นแน่เลย)
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถปฏิบัติงานได้ถึงแม้ว่าจะยังไม่คุ้นมือกับระบบ Linux แต่อาจารย์สอนให้มองภาพรวมออก
ก็สามารถไปต่อยอดเอาเองได้
  5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
คิดว่าน่าจะได้นะครับ เพราะอาจารย์เป็นคนที่อัธยาศัยดี แต่ผู้เรียนควรมีความรู้มาบ้างในเรื่องที่จะถาม
มิฉะนั้นอาจจะฟังแล้วงง! เราคงต้องทำการบ้านกับตัวเองให้มากขึ้นก่อนที่จะถามเพื่อหาคำตอบที่เราไม่รู้จริงๆ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ ไม่ไกลจากที่เรียนมากนัก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
-