ชื่อ คุณวิโรฒ ตรีทศ

ตำแหน่ง Computer Support
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สิ่งพิมพ์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ดี สามารถตอบปัญหาที่ผู้อบรมถามได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดี อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้ เพราะบริษัทมี server ที่มี Linux อยู่แล้วคิดว่าน่าจะสามารถนำไปดูแลและปฏิบัติได้   5. การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตร
  เพราะเหตุใด
-   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารกลางวันอร่อยดีครับ